Bolniška odsotnost

V kolikor ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, morate obvestiti oz. se oglasiti v ambulanti najkasneje v treh dneh od pričetka staleža. Osebni zdravnik lahko na podlagi pregleda odpre bolniški stalež največ za 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ). Bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v domeni osebnega zdravnika, nad 30 dni pa imenovanega zdravnika na ZZZS. V kolikor pričakujete daljši bolniški stalež, se morate najkasneje 7 dni pred iztekom bolniškega staleža, ki je v domeni osebnega zdravnika, ponovno zglasiti pri osebnem zdravniku z vsemi izvidi specialistov, ki utemeljujejo podaljšanje staleža. Če ste sprejeti v bolnišnico, morajo vaši najbližji osebnemu zdravniku prinesti potrdilo o hospitalizaciji v roku 3 dni po sprejetju. V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega staleža mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika ZZZS.

Tags: No tags

Comments are closed.