E-napotnice

Napotnice izda osebni zdravnik na podlagi pregleda in po lastni presoji, ne na podlagi vaše želje ali dogovora s specialistom. Napotnice za kontrolne preglede uredite pri osebnem zdravniku pravočasno, vsaj 1 teden pred datumom pregleda in osebnemu zdravniku dostavite izvid kliničnega specialista, iz katerega je razvidno, da je predviden kontrolni pregled.

Rok za predložitev napotnice je vezan na stopnjo nujnosti, in sicer je potrebno v primeru stopnje »nujno« napotnico predložiti naslednji dan, v primeru stopnje »zelo hitro« v 7 dneh, v primeru stopnje »hitro« ali »redno« pa v 21 dneh od izdaje. Rok za predložitev napotnice ne velja za naročanje na kontrolne preglede. Časovna veljavnost napotnice se določi glede na vsebino napotitve in traja največ eno leto. Na napotnico se lahko napiše »NUJNO« le v primeru, da obolenje po presoji vašega zdravnika resnično zahteva nujno nadaljnjo obravnavo.

https://narocanje.ezdrav.si/

Tags: No tags

Comments are closed.