Referenčna ambulanta

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, ki so okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Ta ukrep predstavlja pomemben korak v smeri izboljšanja kakovosti dela in povečanja zadovoljstva bolnikov v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je ključna prioriteta zdravstvene politike. Uvedba dodatnega kadra v obliki medicinske sestre bo omogočila razbremenitev zdravnikov in boljše izvajanje nalog v ambulanti.

Prerazporeditev nalog in odgovornosti z uvedbo novega kadra bo pripomogla k učinkovitejšemu delovanju ambulante ter boljši oskrbi pacientov. S tem korakom se krepi tim družinske medicine, kar lahko pozitivno vpliva na dostopnost, kontinuiteto oskrbe in bolj celovito obravnavo bolnikov v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

Tags: No tags

Comments are closed.